redundancy Rumunski

wymowa
n. exces, surplus, excedent, abundenţă, redundanţă, tautologie, pleonasm

Przykładowe zdania

RAID-1 achieves redundancy by mirroring data on several disks.
RAID-1 obține redundanța prin oglindirea datelor pe mai multe discuri.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There is a danger that the crisis will result in redundancies, especially among the most vulnerable, that is to say older workers and those who lack permanent contracts.
Există pericolul ca această criză să conducă la concedieri, în special, în rândul celor mai vulnerabili, adică al lucrătorilor în vârstă şi al celor fără contracte pe durată nedeterminată.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In these circumstances, companies need to resort to redundancies or find solutions such as reducing working hours or giving unpaid leave.
În aceste condiţii, sunt nevoite să recurgă la concedieri sau să găsească soluţii ca reducerea timpului de lucru sau concedii fără salarii.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
However, women will be hit in the second wave of the redundancies and we will suffer in the long term.
Cu toate acestea, femeile vor fi afectate de al doilea val de concedieri şi vor suferi pe termen lung.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The number of employees taking so-called voluntary redundancy is increasing.
Numărul angajaţilor care acceptă aşa-numitul şomaj voluntar este în creştere.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The crisis means redundancies, and families, who have less and less money, are spending less and less.
Criza înseamnă concedieri, iar familiile, care au tot mai puţini bani, cheltuiesc tot mai puţin.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Can we sustain a wave of redundancies when aid is being given to firms?
Putem să susţinem un val de concedieri în timp ce se acordă ajutor firmelor?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Sales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
Vânzările scad, stocurile cresc şi anunţurile de concedieri se multiplică.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Women will suffer from the present crisis in the long run, and will be hit in the second wave of redundancy.
Femeile vor suferi de pe urma crizei actuale pe termen lung şi vor fi afectate în al doilea val de concedieri.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Every day we are seeing more redundancies, more company closures and more families in terrible situations.
Zilnic vedem mai multe concedieri, mai multe închideri de întreprinderi şi mai multe familii aflate în situaţii teribile.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

the attribute of being superfluous and unneeded: fifth wheel, overplus, plethora, embarrassment, superfluity, deadwood, redundance
repetition of messages to reduce the probability of errors in transmission: repetitiveness, repetitiousness
(electronics) a system design that duplicates components to provide alternatives in case one component fails: constellation, configuration
repetition of an act needlessly: repetition, repeating


© dictionarist.com