sufficient Rumunski

wymowa
n. cantitate suficientă
a. ajunge: de ajuns, destul, îndestulător, suficient

Przykładowe zdania

But recognition alone is not sufficient.
Dar nu este suficientă numai recunoaşterea.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But we, the Commission, stand ready to kick-start work and contribute to negotiations as soon as the ministers acknowledge that sufficient progress has been made.
Însă noi, Comisia, suntem pregătiţi să demarăm activitatea şi să contribuim la negocieri imediat ce miniştrii constată că s-au realizat suficiente progrese.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
After 13 April, should ministers assess that sufficient progress has been made, the decision will be made as to whether to confirm the suspension of sanctions.
După 13 aprilie, în cazul în care miniştrii apreciază că s-au făcut progrese suficiente, se va lua decizia dacă se va confirma suspendarea sancţiunilor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I believe that the measures that we have taken are sufficient.
Consider că măsurile pe care le-am luat sunt suficiente.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nor is it sufficient to keep an eye on whether Egypt closes the tunnel system at the border with the Gaza Strip to arms smuggling.
Nu este îndeajuns nici să urmărim cu atenţie dacă Egiptul reuşeşte să închidă sistemul de tuneluri de la graniţa cu Fâşia Gaza pentru a opri contrabanda cu arme.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
this legislation was to be passed in too much haste, because both Parliament and Commission finish their terms of office this coming summer which is not a sufficient reason to legislate in a hurry;
această legislaţie urmează a fi adoptată într-o prea mare grabă, deoarece atât Parlamentul, cât şi Comisia îşi vor încheia mandatul în această vară, ceea ce nu reprezintă, însă, un motiv suficient pentru a elabora legi în grabă;
wymowa wymowa wymowau Report Error!
At the intersection of energy and politics, our main task is to secure a regular, sufficient, economic, sustainable and environmentally friendly energy supply.
La răscrucea dintre energie şi politică, sarcina noastră principală este asigurarea aprovizionării energetice în mod constant, suficient, economic, durabil şi ecologic.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Imitation is surely a sufficient compliment and, even in the US, the UCITS is the model to be aspired to.
Imitarea este cu siguranţă un compliment suficient şi, chiar şi în SUA, OPCVM reprezintă un model la care se aspiră.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
These are horrific statistics and it makes the issue of how we produce sufficient food and give people access to that food a key issue.
Aceste statistici sunt îngrozitoare şi transformă problema producţiei de hrană suficientă şi a accesului la hrană într-o problemă-cheie.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I think there are no longer sufficient reasons to retain the system of sanctions in dealings with Belarus.
Consider că nu mai există motive suficiente pentru a menţine sistemele de sancţionare împotriva Belarusului.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

of a quantity that can fulfill a need or requirement but without being abundant: ample, decent, comfortable, enough, adequate, quantitydictionary extension
© dictionarist.com