useful Rumunski

wymowa
a. folositor, util, competent, practic, spornic, trebuincios, bun, valoros, capabil, onorabil {fam.}

Przykładowe zdania

It is always useful to have savings to fall back on.
E întotdeauna util să dispunii de economii pe care să te bazezi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Iron is a very useful metal.
Fierul este un metal foarte util.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My computer has got to be useful for something.
Calculatorul meu trebuie să fie bun la ceva.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The only useful answers are those that raise new questions.
Singurele răspunsuri utile sunt cele care ridică noi întrebări.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nothing is as useful as a photocopier.
Nimic nu e atât de folositor ca un fotocopiator.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
Aş vrea să vă reamintesc de un fapt istoric care ar putea să vă fie util.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
At this juncture, I believe all efforts should be pooled and meetings that MEPs could have in Minsk with Belarusian parliamentarians, for example, would also be most useful.
Cu această ocazie, consider că trebuie comasate toate eforturile şi că, de exemplu, ar fi de cea mai mare utilitate reuniunile pe care deputaţii europeni le-ar putea avea la Minsk cu parlamentarii bieloruşi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is very useful to have good intentions, but it is more important to be effective.
Bunele intenţii sunt folositoare, dar este mai importantă eficienţa.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It is scandalous to see such a small proportion of the Structural Funds being invested in something useful!
Este scandalos să vezi o proporţie atât de mică a Fondurilor Structurale investite în lucruri folositoare!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This has taught us to find creative solutions to non-standard situations, which is going to come in useful.
Aceasta ne-a învăţat să găsim soluţii creative la situaţiile anormale, ceea ce ne va fi de ajutor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

being of use or service: profitable, useable, efficacious, effective, multipurpose, reclaimable, usable, serviceable, helpful, recyclable, utilitarian, effectual, utilizable, usefulness, expedient, reusable, utile, utility
having a useful function: utilitarian, functional© dictionarist.com