ally Turecki

wymowa
f. birleştirmek, birleşmek, katmak, katılmak
i. müttefik, dost; genetik olarak birbirine bağlı canlı

Przykładowe zdania

One of Serbia's allies was Russia.
Sırbistan'ın müttefiklerinden biri Rusya'ydı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Germany was once allied with Italy.
Almanya bir zamanlar italya ile müttefikti.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mary wants an ally to help her succeed.
Mary başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Allies then moved east into Belgium.
Müttefikler daha sonra doğuya Belçika'ya doğru hareket etti.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Allied forces were attacking from the west.
Müttefik kuvvetleri batıdan saldırıyorlardı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Sometimes the Allies could not avoid battle.
Müttefikler bazen savaştan kaçınamadı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'll remain your ally no matter what happens.
Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The Soviet Union and its allies refused help.
Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri yardım etmeyi reddetti.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The allies controlled all major Iraqi cities.
Müttefikler bütün önemli Irak şehirlerini kontrol altına aldı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Day by day the Allies pushed the Germans back.
Günden güne Müttefikler Almanları geri püskürttü.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com