ample Turecki

wymowa
s. yeterli, bol; geniş, büyük, iri, heybetli, çok, kâfi

Przykładowe zdania

Why do you keep saying there's ample time?
Niçin bol zaman olduğunu söylemeyi sürdürüyorsun?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's unlikely that they would have left the ship, if they had an ample supply of food.
Yeterli yiyecekleri olsaydı gemiyi terk etmiş olmaları uzak bir ihtimaldi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You know, th your breasts smaller, the
eye will naturally go to your ample tush.
Bilirsin, artık göğüslerin küçülünce,
gözler doğal olarak büyük kâsene çevrilecek.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He has ample experience.
Onun fazla deneyimi var.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There is an ample market for this product.
Bu ürün için geniş bir pazar var.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There's ample room in the attic.
Çatı katında geniş bir oda var.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We have ample time to catch our train.
Trenimizi yakalamak için bol zamanımız var.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com