bold Turecki

wymowa
s. cesur, gözüpek, cüretli, atılgan, cesaret isteyen; küstah, arsız, utanmaz, göze çarpan, koyu renk yazılmış; dik

Przykładowe zdania

We need somebody with bold new ideas.
Cesur yeni fikirleri olan birine ihtiyacımız var.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We were astonished by his bold attempt.
Onun pervasız hareketine şaşırmıştık.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is not the time to be cautious. You need to make a bold decision.
Tedbirli olma zamanı değil. Cesur bir karar vermen gerekiyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
- Death to our country's enemies! Compassion for these wretched ones! Hear me, King hear me, young hero listen to wise counsel! They are our enemies, and bold they are.
- Ülkemizin düşmanlarına ölüm! Biçarelere merhamet! Duy beni, Kralım, duy beni, genç kahraman, bilge danışmanlarımızı dinle! Onlar ki bizim düşmanımız ve onlar ki cesurlar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
These developments have created the need for new and bold steps in the Turkey-EU relations.
Tüm bu değişiklikler Türkiye-AB ilişkilerinin katılım süreci boyutunda yeni güçlü adımların atılması ihtiyacını doğurmuştur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
are arrogant, hot-tempered and entirely too bold.
küstah, ateşli ve gerçekten çok cesursun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
How could you be so bold as ask me such a silly question.
Bana böyle aptal bir soru sormaya nasıl cüret edersin.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He gets a little bold after he's had a few drinks.
O birkaç içki içtikten sonra biraz cesur olur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The bold knight didn't hesitate at the time to go onto the offensive.
Cesur şövalye saldırganın üzerine gitmek için o anda tereddüt etmedi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They should have bold ideas.
Onların cesur fikirleri olmalı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com