business Turecki

wymowa
i. faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele

Przykładowe zdania

Nicholas had to go to Boston on business.
Nicholas iş için Boston'a gitmek zorunda kaldı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He took over his father's business.
O babasının işini devraldı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I've never done business with Nicholas.
Nicholas'la hiç iş yapmadım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We do business with that company.
Biz o firma ile iş yaparız.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I must be away on urgent business.
Acil bir iş için çıkmalıyım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's time to get down to business.
işe başlamanın zamanıdır.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tell him to mind his own business.
Ona kendi işine bakmasını söyle.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nicholas' business is doing very well.
Nicholas'ın işi çok iyi gidiyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You better mind your own business.
Sen kendi işine baksan daha iyi olur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You should go about your business.
işinizi yapmalısınız.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com