character Turecki

wymowa
i. harf, harf türü, el yazısı; karakter, kişilik, huy, tabiat, ahlâk, özellik, nitelik; karakteristik yapı; şan, işaret, isim, sıfat; bonservis; kahraman

Przykładowe zdania

Character is what you know you are, not what others think you are.
Karakter, başkalarının sizin hakkında ne düşündüğü değil sizin şu anda ne olduğunuzdur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
 Never design your character like a Garden where anyone can walk. Design it like the sky where everyone aspires to reach.
Kişiliğiniz, herkesin gelip geçebileceği bir bahçe değil herkesin ulaşmak istediği bir gökyüzü gibi olsun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She's a woman of strong character.
Güçlü karakteri olan bir kadındır.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
In no way is he a man of character.
O hiçbir şekilde karakter sahibi değil.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Who's your favorite Disney character?
Favori Disney karakterin kimdir?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Who's your favorite character on Glee?
Glee'de favori karakterin kim?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She has totally changed her character.
Kişiliğini tamamen değiştirdi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Who's your favorite character in this book?
Bu kitapta en sevdiğin karakter kim?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Who's your favorite horror movie character?
En sevdiğiniz korku filmi karakteri kim?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Who's your favorite Star Wars character?
En sevdiğiniz Star Wars karakteri kim?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com