crow Turecki

wymowa
f. ötmek (horoz), horoz gibi ötmek, ötmek; sevinç çığlığı atmak, sevinmek, havalara uçmak (Argo); hava atmak, övünmek
i. karga, kargaya benzer kuş; zenci; sevinç çığlığı, çığlık; horoz sesi

Przykładowe zdania

My daughter's favorite story is the one about the fox and the crow.
Tilki ve karga ile ilgili olan hikaye kızımın en sevdiğidir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You can't be in the public eye without making mistakes and having some regrets and having people analyze everything you do.
Sheryl Crow
Hata yapmadan, bazı pişmanlıklarınız olmadan ve insanlar yaptığınız her şeyi analiz etmeden halkın gözü önünde olamazsınız.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I don't spend a lot of time thinking about regrets because there's nothing I can do.
Sheryl Crow
Pişmanlıkları düşünerek çok fazla vakit harcamam çünkü yapabileceğim hiçbir şey yoktur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
When he first started going to broad bean field to chase after them, the crows understood how clever he was and how difficult it was to overcome with the technique he used. They did their best but could not succeed in getting rid of him so they had to fly away.
Bakla tarlasına gelmeye başladığı ilk günlerde kargalar Mustafa’nın ne derece zorlu bir rakip olduğunu anlamışlar ve onun uyguladığı yöntemi müthiş bir mücadele örneği göstermelerine karşın boşa çıkaramamışlar, çekilip gitmişlerdi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The rooster crows in the morning.
Horoz sabahlan öter.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Your little sister crowed her head off after she proved that she was right.
Küçük kız kardeşin haklı olduğunu kanıtladıktan sonra gerine gerine konuşmaya başladı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's not a crow. It's a raven.
O karga değil kuzgun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's not a raven, a crow, nor a magpie. It's a rook.
O bir kuzgun, karga veya bir saksağan değil. O bir ekinkargası.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The movie star ate crow many times because of all the thoughtless things she said.
Film yıldızı söylediği bütün düşüncesiz şeylerden dolayı hatasını kabul etmekte defalarca zorlandı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
As the crow flies, it's about 20 miles from here.
Kuş uçuşu olarak, o buradan yaklaşık 20 mil uzakta.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

kind of bird: chicken, duck, goose, bird, turkeydictionary extension
© dictionarist.com