decrease Turecki

wymowa
f. küçülmek, azaltmak, eksiltmek, inmek, düşmek, eksilmek, küçültmek, azalmak
i. azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş

Przykładowe zdania

This medicine will decrease your pain.
Bu ilaç ağrını azaltacak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
What should you do to decrease your debt?
Borcunu azaltmak için ne yapmalısın?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They should decrease the sugar in these muffins.
Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Sixteen million new jobs were created, while inflation significantly decreased
Enflasyon belirgin bir şekilde azalırken 16 milyon iş ortamı yaratıldı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
If blood pressure decreases, the heart beats faster in an attempt to raise it. This is called reflex tachycardia.
Eğer kan basıncı düşerse, kalp onu arttırma çabasıyla daha hızlı atar. Buna refleks taşikardi denir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Reagan-era tax bills was a 1% decrease in government revenues when compared to Treasury Department revenue estimates
Reagan devri vergi faturaları, Hazinenin gelir tahminleriyle kıyaslandığında, hükümet gelirlerinde %1lik bir düşüşe neden oldu
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The number of the eagles in the world is decreasing steadily.
Dünyadaki kartalların sayısı giderek azalmakta.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We hunt snakes every day but since they propagate very quickly, those snakes' numbers never decrease.
Biz de her gün pek çok yılan avlarız fakat çabuk ürediklerinden sayıları hiç azalmaz bu yılanların.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Canadian wheat prices are forecast to decrease.
Kanada'da buğday fiyatlarının azalacağı tahmin edilmektedir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com