drop Turecki

wymowa
f. damlamak, düşmek, bitmek, kesilmek, dalmak, tutulmak, alçalmak, yavrulamak, damlatmak, düşürmek, atmak, söylemek, bırakmak, kesmek, ilişkisini kesmek, görüşmemek, çıkarmak, söyleyememek (harf), öldürmek
i. damla, az miktar, şeker, azalma, düşme, düşüş, iniş, perde (sahne)

Przykładowe zdania

The cloud is made up of tiny drops of water and dust.
Bulutlar, küçücük su ve toz zerreciklerinden  oluşur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You may hold the kitten but you must not drop it.
Kedi yavrusunu tut ama düşürme.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A drop of rain fell on my nose.
Burnuma bir damla yağmur damladı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Take care not to drop that glass.
Bardağı düşürmemek için dikkat et.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
My uncle dropped in on me yesterday.
Dün amcam beni ziyaret etti.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He dropped his books on the floor.
Kitaplarını yere düşürdü.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
How about dropping in at the shop?
Dükkana uğramaya ne dersin.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The number of students is dropping.
Öğrencilerin sayısı düşüyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The stock market has dropped today.
Borsa bugün düştü.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He dropped in at my house last night.
O dün gece benim evime uğradı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. reduction: fall, tumble, decrease, slide
2. droplet: globule, driblet
3. speck: pinch, splash, dash, dab
4. decline: cave in, dwindle, collapse, fall
5. trickle: drip, fall, dribble, leap, ooze
6. separate: end, break off, desert, divorcedictionary extension
© dictionarist.com