employment Turecki

wymowa
i. iş verme, görevlendirme, görev, iş, hizmet, uğraş, çalıştırma

Przykładowe zdania

He came to Tokyo in search of employment.
istihdamı araştırmak için Tokyo'ya geldi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There are always up and downs in life. But man should continue working This is your employment report. Last month you did nothing.
Hayatta her zaman iyi ve kötü zamanlar vardır. Ama insanın çalışmaya devam etmesi gerekir. Bu senin çalışma raporun. Geçen ay hiçbir şey yapmadın.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Penguin, I have reviewed your proposal for my employment. I'm sorry, but your terms are not acceptable.
Penguin, görevim konusundaki önerinizi inceledim. Üzgünüm, ancak koşullarınız uygun değil.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Unemployment and concealed-employment are perhaps the worst problems in Turkey.
İşsizlik ve gizli işsizlik belkide Türkiye nin en ciddi sorunudur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You said you wanted to know the real reason behind your employment. I've already given you a reason: To keep the pharmaceuticals now under development.
İstihdamının ardındaki gerçek sebebi bilmek istediğini söylemiştin. Sana bir sebep verdim bile: şu anda gelişme halinde olan ilaçları korumak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
- What?
- About the obtain employment of the students? No, in the club.
- What's it?
- Ne?
- Öğrencilerin görev elde etmesi hakkında? Hayır, kulüpte.
- O nedir?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
- You have nothing to fear from me. I created employment for all of you. That's all.
- You'll see I'm not afraid.
- Benden korkacağınız hiçbir şey yok. Hepinize istihdam yarattım. Hepsi bu.
- Korkmadığımı göreceksiniz.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
According to Labor Law, in case the employment contract is terminated by the employer, it is required that the underlying reason of this termination be notified to the employee, and the reason of termination be valid. 
İş Kanunu’na göre iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde bu feshin dayandığı sebebin işçiye bildirilmesi ve fesih sebebinin geçerli olması gerekmektedir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
An employee who quits satisfying the conditions indicated in the Labor Law or whose employment contract is terminated by the employer must be compensated with a severance pay to be calculated based on the employees’ seniority at the work place.
İş Kanununda belirlenen şartları taşıyarak işten ayrılan ya da iş akdine işveren tarafından son verilen çalışanlara işyerindeki kıdem sürelerine göre hesaplanacak miktarda bir tazminatın ödenmesi gerekmektedir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The new employment plan only scratches the surface of the unemployment problem.
Yeni istihdam planı, işsizlik sorununa yüzeysel bir çözüm getiriyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. occupation: job, profession, vocation
2. engaging: engagement, using, hiring, calling© dictionarist.com