impressive Turecki

wymowa
s. etkileyici

Przykładowe zdania

Nicholas made an impressive presentation.
Nicholas etkileyici bir sunum yaptı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The exhibition was very impressive.
Sergi çok etkileyiciydi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Her singing was very impressive as usual.
Onun şarkı söylemesi her zamanki gibi çok etkileyiciydi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
His speech was very impressive. You should have been there.
Konuşması çok etkileyiciydi. Orada olmalıydın.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The prosecutors were impressive, but the defense weak, so I intervened.
Savcılar çok etkileyiciydi ama savunma çok zayıftı. Bende buyüzden müdahale ettim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Well the last session, I attended, wasn't very impressive. I don't want to talk about it. It was your idea, damn it!
Katıldığım son oturum pek de etkili değildi. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Senin fikrindi zaten, kahretsin!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There is quite an impressive array of guests. Everyone is noble.
Oldukça etkileyici bir dizi konuk var. Herkes asil.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
One of our most impressive agents lives not far from Natalie Connors Smart and according to my reports, he's quite a lady-killer
En başarılı ajanlarımızdan bir tanesi, Natalie Connors Smart'tan pek de uzakta yaşamıyor ve raporlarıma göre, tam bir kadın avcısı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This is a very impressive youth. And a prince, besides
Bu çok etkileyici bir delikanlı. Dahası bir prens.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Your product demonstration in Belfast was impressive. We'd like to purchase your new weapon.
Belfast'ta yapılan ürün tanıtımın çok etkileyiciydi. Biz yeni silahınızı satın almak istiyoruz.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

magnificent: grand, splendid, superb, dazzling, gorgeous, beautiful, sumptuousdictionary extension
© dictionarist.com