inspire Turecki

wymowa
f. ilham vermek, esinlemek, sebep olmak, uyandırmak, canlandırmak, aşılamak, telkin etmek, yaymak, içine çekmek, soluk almak

Przykładowe zdania

I inspired my students to work harder.
Öğrencilerimi daha çok çalışmaları için telkin ettim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Recreational drug use inspires many urban legends.
Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nicholas certainly hasn't inspired me to want to become a teacher.
Nicholas kesinlikle benim bir doktor olmam için telkin etmedi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron.
Horace Mann
Öğrencilerde öğrenme isteği uyandırmadan öğretmeye çalışan bir öğretmen soğuk demiri dövüyordur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
lf you wish to inspire such hatred in a man, speak to him in that fashion and it may come true.
Eğer bir insan içinde nefret uyandırmak istiyorsan, onunla o şekilde konuş ve gerçek olsun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You found a fairy tale, and inspired by love, fueled by desire you set out to make her real.
Bir peri masalı bukdun, aşktan ilham aldın, tutkulusun ve onu gerçek hale getirmek istiyorsun.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This place is a mystery inspired by a templethat we have no trace of.
Burası hiçbir izini bulamadığımız bir tapınaktan ilham alan gizemli bir yer.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning.
Brad Henry
İyi bir öğretmen umut verebilir, hayal gücünü ateşleyebilir ve öğrenme aşkı aşılayabilir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
After taking some time off dating after the break-up with Sandro, I started enjoying life again, and I'm even more inspired than before!
Sandro’dan ayrıldıktan kimseyle çıkmadım ve hayattan yeniden zevk almaya başladım, hem de öncekinden daha da fazla!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Sometimes it's God that inspires what people say.
Söyleyene değil, söyletene bak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. be the cause of: enkindle, spark, stimulate, motivate
2. animate: invigorate, enliven, encourage, hearten, inspirit, motivate, spurdictionary extension
© dictionarist.com