issue Turecki

wymowa
f. çıkarmak, ihraç, yayınlamak, bildirmek, dağıtmak, ihraç etmek, piyasaya çıkarmak, çıkmak, akmak, yayınlanmak, sonuçlanmak
i. çıkarma, yayınlama, piyasaya sürme, basım, sayı, konu, mesele, sorun, sonuç, nesil, çocuklar, irin, iltihap, akıntı, çıkış, son, akıbet

Przykładowe zdania

The delegates voted on the issue.
Delegeler konuyla ilgili oy kullandı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The issue is quite familiar to us.
Konu bizim için oldukça tanıdık.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Two major issues had to be settled.
iki büyük sorun halledilmeliydi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I don't want to make an issue of it.
Bununla ilgili bir sorun yaratmak istemiyorum.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The inflation issue split the party.
Enflasyon sorunu partiyi böldü.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
New stamps will be issued next month.
Yeni pullar gelecek ay çıkarılacak.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Some couples argue over minor issues.
Bazı çiftler küçük sorunlarla ilgili olarak tartışırlar.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The magazine is issued twice a month.
Dergi ayda iki kez basılır.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Could you please issue me a visa again?
Lütfen bana tekrar bir vize düzenler misiniz?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Let us turn now to the fundamental issue.
ޞimdi temel konuya dönelim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com