lecture Turecki

wymowa
f. konferans vermek, ders vermek, ders anlatmak, öğütler vermek, uyarmak, azarlamak
i. konferans, ders, uzun öğüt, uyarı, azar

Przykładowe zdania

The lecture lasted for two hours.
Konferans iki saat sürdü.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A lot of people came to the lecture.
Konferansa bir sürü insan geldi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
What is the subject of your lecture?
Senin konferansın konusu nedir?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I concentrated my attention on the lecture.
Dikkatimi derse verdim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I ought to have attended the lecture.
Konferansa katılmalıydım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A few people clapped after his lecture.
Onun konferansından sonra birkaç kişi alkışladı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The speaker organized his lecture notes.
Konuşmacı ders notlarını düzenledi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There's rain forecast tomorrow. So the company will have a light afternoon of lecture and classroom instruction.
yarın yağmur yağması bekleniyor. Bu yüzden bölük, derslerden ve sınıf eğitiminden oluşan hafif bir öğleden sonra geçirecek
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We listened to his lecture on the radio.
Radyoda onun konferansını dinledik.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Many students were present at the lecture.
Çok sayıda öğrenci konferansta hazır bulundu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com