lecturer Turecki

wymowa
i. konuşmacı, okutman

Przykładowe zdania

The lecturer couldn't get his message across to the audience.
Konuşmacı mesajını dinleyicilere anlatamadı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Specifically, I'm a university lecturer.
Özellikle, ben bir üniversite okutmanıyım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We were deeply impressed by the lecturer's eloquent speech.
Konferansçının belâgatlı konuşmasından derinden etkilendik.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

orator: speaker, public speaker, spokesperson


© dictionarist.com