modest Turecki

wymowa
s. alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz, namuslu, ılımlı

Przykładowe zdania

There was a modest rise in prices last year.
Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The union was modest in its wage demands.
Sendika ücret taleplerinde mütevazı idi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The older he grew the more modest he became.
Yaşlandıkça daha alçak gönüllü oldu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Generally speaking Japanese women are modest.
Genel olarak konuşursak Japon kadınları mütevazidir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
After winning the Nobel prize she remained as modest as ever.
Nobel ödülünü kazandıktan sonra her zamanki kadar mütevazi kaldı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He was surprisingly modest.
Beklenmedik şekilde mütevaziydi.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They were leading a very modest life.
Çok mütevâzi bir hayat sürdürüyorlardı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Do you think you're modest?
Mütevazi olduğunu mu düşünüyorsun?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm very modest.
Ben çok alçak gönüllüyüm.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Oh, don't be so modest.
Oh, o kadar alçak gönüllü olma.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
© dictionarist.com