moreover Turecki

wymowa
zf. bundan başka, dahası, üstelik, bir de, diğer taraftan

Przykładowe zdania

Moreover, each country can pay more or less aids to its students, it depends on each state's possibilities.
Ayrıca her ülke, imkanları doğrultusunda öğrencilerine bir miktar yardımda bulunur.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, thanks to Berlin's university's job board I could start a practical training in a small hospital in the city, which was specialised in the care of children affected by cancer.
Bundan başka, Berlin’in üniversitesinin iş ilanları panosu sayesinde, kanserden etkilenen çocukların bakımı konusunda uzmanlaşmış, şehirdeki küçük bir hastanede uygulama eğitimine başladım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, it inquires how these translations represent Turkish short fiction and literature abroad, which is very crucial as minor literatures are hardly ever represented in English.
Ayrıca, bu çevirilerin Türk öyküsünü ve edebiyatını yurtdışında nasıl temsil ettiğini de araştırır ki bu oldukça önemli bir konudur çünkü azınlık edebiyatları İngilizce'de neredeyse hiç temsil edilmez.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He is rich; moreover he is handsome.
Zengindir; dahası yakışıklıdır.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I once saw the apparition of my father, at this hour.
Dahası, bir keresinde bu saatlerde babamın hayaletini görmüştüm.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Cycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
Bisiklete binmek iyi egzersizdir. Ayrıca, havayı kirletmez.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
His house is small and moreover it's old.
Onun evi çok küçük ve üstelik çok eski.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Moreover, I can fly.
Üstelik uçabiliyorum.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The bag was big, and moreover, it was heavy.
Çanta büyüktü ve dahası ağırdı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The house looked good; moreover, the price was right.
Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

also: as well, even, likewise, plus


dictionary extension
© dictionarist.com