reduction Turecki

wymowa
i. indirim, düşürme, azalma, düşüş, dönüştürme, haline getirme, ayırma, indirgeme, iskonto, ergime, boyun eğdirme, negatifi zayıflatma, küçültme, küçültülmüş resim, yerine oturtma [tıp.]

Przykładowe zdania

He advocated the reduction of taxes.
Vergilerin azaltılmasını savundu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's not porn. It's a Web site about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla ilgili bir internet sayfası.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
It's not porn. It's a Web site
about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla
ilgili bir internet sayfası.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He advocated reduction of taxes.
O, vergilerin azaltılmasını savundu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
There's been a reduction in personnel at our factory.
Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We protested against the reduction in wages.
Biz ücretlerin azaltılmasını protesto ettik.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We would ask you to give us a price reduction of 5%.
Bize %5'lik bir fiyat indirimi vermenizi istiyoruz.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com