someone else Turecki

wymowa
başka biri, bir başkası.

Przykładowe zdania

They hired someone else for the job.
iş için başkasını tuttular.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She mixed him up with someone else.
Onu başka biriyle karıştırdı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I entered someone else's room by mistake.
Ben yanlışlıkla başka birinin odasına girdim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I planned to write a book about using the new software program, but someone else beat me to the draw.
Yeni yazılım proğramını kullanma hakkında bir kitap yazmayı planladım, fakat başka biri ben yazmadan önce yazdı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm secretly in love with someone else's wife.
Başka birinin karısına içten içe aşık oldum.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I am glad it was someone else who got it.
Onu alanın başka biri olduğuna memnun oldum.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nicholas is expecting someone else to come soon.
Nicholas yakında başka birinin gelmesini bekliyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You must have me confused with someone else.
Beni biriyle karıştırmış olmalısınız.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nicholas had a hunch that Mary was seeing someone else.
Nicholas'ın Mary'nin başka biriyle görüştüğüne dair bir önsezisi vardı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nicholas didn't know Mary was seeing someone else.
Nicholas Mary'nin başkası ile görüştüğünü bilmiyordu.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


© dictionarist.com