treat Turecki

wymowa
f. davranmak, muamele etmek, tedavi etmek, işlemek, ikram etmek, ısmarlamak
i. ikram, ziyafet, ısmarlama, zevk, zevk veren şey

Przykładowe zdania

This medicine is good for treating high blood pressure.
Bu ilaç yüksek tansiyon tedavisinde etkili.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Every boy wishes; I’m not a prince but my life-partner should be a princess. Real boys wish; my life-partner may not be a princess but I promise I’ll treat her like a princess!
Her erkek, bir prens olmayabilirim ama hayat arkadaşım bir prenses olmalı derken gerçek erkek hayat arkadaşım bir prenses olmayabilir ama ben ona bir prenses gibi davranacağım der.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
People only treat you one way, the way you allow them!
İnsanlar sana, sadece senin izin verdiğin şekilde davranır!
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Live every day as if it were your last, do every job as if you were the boss, drive as if all other vehicles were police cars, treat everybody else as if he were you.
Her günü son gününmüş gibi yaşa Her işi patronmuşsun gibi yap, diğer bütün arabalar polis arabasıymış gibi araba sür, herkese kendine davranıyormuş gibi davran.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He treats me as if I am a stranger.
Bana sanki bir yabancıymışım gibi davrandı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I object to being treated like that.
Böyle tedavi edilmeye itirazım var.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
She treats me as if I were a baby.
Bana sanki bir bebekmişim gibi davranıyor.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
The girl treated her horse kindly.
Kız atına kibarca davrandı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Don't treat me as if I were a child.
Bana çocukmuşum gibi davranma.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Nicholas treats his employees generously.
Nicholas işçilerine cömert davranır.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. prescribe: dose, minister, doctor, attend, nurse
2. entertainment: banquet, feast, fete, gift
3. consider: regard, approach, look upon, deal with, act toward, behave toward
4. deal with: handle, bargain, negotiate, come to terms, deal, serve, settle
5. entertain: amuse, indulge, regale, feast© dictionarist.com