tutor Turecki

wymowa
f. özel ders vermek, özel ders almak
i. özel hoca, özel öğretmen, asistan (üniv.), ders kitabı, vasi

Przykładowe zdania

Madam, l'm flattered, but l am here to tutor you in theology.
Madam, mutluluk duydum, fakat ben size dinbilimini öğretmek için burdayım.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A tutor is a private teacher.
Özel hoca kişiye özel bir öğretmendir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
When a teacher teaches only one person we call the teacher a tutor.
Öğretmen sadece bir öğrenciye ders veriyorsa, özel hoca denir.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He is a tutor for the math department.
O, matematik bölümü için bir öğretmen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I could tutor you.
Sana özel ders verebilirim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com