wrongly Turecki

wymowa
zf. ters, ters olarak, yanlış, haksız yere, hatalı bir şekilde

Przykładowe zdania

The letter was wrongly addressed.
Mektuba yanlış adres yazılmıştı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
This letter is wrongly addressed.
Bu mektuba yanlış adres yazılmış.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
Korkarım ki koliyi hatalı şekilde adresledim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Having been wrongly addressed, the letter never reached him.
Adresi yanlış belirtilen mektup, ona hiçbir zaman ulaşmadı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I formulated it wrongly.
Onu yanlış şekilde formüle ettim.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mary was wrongly imprisoned for nearly 10 years.
Mary neredeyse 10 yıl haksız yere hapis cezasına çarptırılmıştı.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
You were wrongly accused.
Sen yanlış yere suçlandın.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

incorrectly: amiss, mistakenly


© dictionarist.com