spirit Ukrainski

wymowa
n. дух, рішучість, запальність, настрій, суть, тенденція, натура, біс, відвага, мара, спирт
v. таємно винести, пожвавлювати

Przykładowe zdania

I found a kindred spirit in Bob.
У Бобі я знайшов споріднену душу.
wymowa wymowa Report Error!
Spirit manifested itself.
Дух виявив себе.
wymowa wymowa Report Error!
He is in high spirits today.
В нього припіднятий дух сьогодні.
wymowa wymowa Report Error!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні у пригніченому настрої.
wymowa wymowa Report Error!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні в поганому настрої.
wymowa wymowa Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
wymowa wymowa Report Error!
© dictionarist.com