onverwachts po angielsku

wymowa
adj. uncontemplated

Przykładowe zdania

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com