onvriendelijk po angielsku

wymowa
adv. ungracefully, disobligingly

Przykładowe zdania

Wij zijn tegen een dergelijk volksonvriendelijk beleid en scharen ons aan de zijde van de werknemers, die met hun strijd dit beleid omver kunnen gooien.
We are opposed to these anti-grass roots policies and we stand by the workers in their fight to reverse them.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Dat is bijzonder gebruikersonvriendelijk.
That is not in the consumer’s interests.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Ik zeg dat niet omdat ik onvriendelijk wil zijn.
I say that without any personal discourtesy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
De heer Barroso heeft aangekondigd dat hij de tenuitvoerlegging van dit volksonvriendelijk beleid wil versnellen.
Mr Barroso has stated that he intends to continue at a fast pace with the same anti-grass roots policy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
De Commissie demonstreert hiermee haar totale sociale ongevoeligheid, die kenmerkend is voor heel haar volksonvriendelijk beleid.
It is an example of the social insensitivity which characterises its more general anti-grass roots policy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Deugdelijk bestuur en volksonvriendelijk / antidemocratisch beleid zijn niet met elkaar verenigbaar.
Good administration and anti-grass roots/anti-democratic policy are irreconcilable.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Kolen voorzien nog steeds in 35 procent van onze energiebehoeften, maar zijn milieuonvriendelijk.
Coal still meets 35% of our energy needs but it is environmentally unfriendly.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Dat zou een totaal reducerende en vulgaire aanpak zijn, en zou in feite onvriendelijk ten opzichte van Italië zijn.
That would be a totally reductive and vulgar approach, and would in fact be ungenerous to the reputation of Italy.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
De voorgestelde snelwegprojecten zijn milieu-onvriendelijk en zullen vanzelfsprekend de uitstoot nog meer doen toenemen.
The proposed motorway projects are harmful to the environment and will of course increase emissions still further.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Deze methode is bijzonder dieronvriendelijk.
This method is particularly harmful to wildlife.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. grimmig: onaardig, onvoorkomend
2. kil: afgemeten, koel, ongevoelig
3. kortaf: bits, geërgerd, korzelig
4. onaardig: onbeleefd, onheus, onwelwillend
5. onhebbelijk: onaangenaamdictionary extension
© dictionarist.com