onvrijwillig po angielsku

wymowa
adv. on compulsion
adj. compulsory, forced

Przykładowe zdania

Ik urineer onvrijwillig.
I urinate involuntarily.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Waarom is het percentage mensen met een onvrijwillig contract voor bepaalde tijd zonder zekerheid op de lange termijn nu 6,5?
Why has the share of people with involuntary fixed-term contracts and no long-term security reached over 6.5%?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Ten eerste, omdat de Verdragen niet voorzien in een vrijwillig of onvrijwillig vertrek uit de gemeenschappelijke munt.
Firstly, because the Treaties make no provision for voluntary or involuntary exit from the common currency.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Ik ben van oordeel dat dit, zij het wellicht onvrijwillig, een overtreding van het Reglement is.
I think this is an infringement of the Rules of Procedure, though probably not intentional.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Op die manier wordt bovendien onvrijwillig de verstedelijking van minder begunstigde gebieden in de hand gewerkt.
We are also unwittingly promoting the urbanisation of less-favoured regions.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com