Angielski - Angielski - jounce

wymowa
n. up and down movement, jolting movement, bounce, bump
v. move up and down, bounce, jolt, bump

Angielski - Francuski - jounce

wymowa
n. ballottement; secousse; cahot
v. cahoter; ballotter; secouer

Angielski - Niemiecki - jounce

wymowa
n. Kringeln; Hüpfer; Sprung
v. rütteln, kringeln; hüpfen

Angielski - Indonezji - jounce

wymowa
v. menggoyangkan, menggoncang, tergoyang-goyang, tergoncang-goncang

Angielski - Wloski - jounce

wymowa
s. sballottamento; balzo
v. sballottare, scuotere

Angielski - Portugalski - jounce

wymowa
s. sacudidela, empurrão, puxão; salto; tropeço
v. sacudir (-se), empurrar; saltar, pular

Angielski - Rosyjski - jounce

wymowa
с. ударять, трясти
г. ударяться, трястись

Angielski - Hiszpanski - jounce

wymowa
s. traqueo
v. sacudir

Angielski - Turecki - jounce

wymowa
f. sarsmak
i. sarsıntı, şok

Angielski - Holenderski - jounce

wymowa
zn. (doorheen)schudden; sprong
ww. schokken, geschud worden; dooreen schudden

Angielski - Grecki - jounce

wymowa
ουσ. τίναγμα
ρήμ. τινάσσομαι άνω και κάτω, τινάσσω άνω και κάτω

Angielski - Chinski - jounce

wymowa
(名) 摇动, 震动
(动) 震动, 颠簸; 使震动, 使颠簸

Angielski - Chinski - jounce

wymowa
(名) 搖動, 震動
(動) 震動, 顛簸; 使震動, 使顛簸

Angielski - Japonski - jounce

wymowa
(動) ガタガタゆする
(名) 動揺

Angielski - Koreanski - jounce

wymowa
명. 동요
동. 덜컹덜컹 흔들다, 덜컹덜컹 흔들리다

Angielski - Wietnamski - jounce

wymowa
v. lắc, xóc nảy lên, động từ


dictionary extension

Czasy czasowników

Present participle: jouncing
Present: jounce (3.person: jounces)
Past: jounced
Future: will jounce
Present conditional: would jounce
Present Perfect: have jounced (3.person: has jounced)
Past Perfect: had jounced
Future Perfect: will have jounced
Past conditional: would have jounced
© dictionarist.com