drop po polsku

wymowa
n. kapka, kropla, kieliszek, pastylka, deniwelacja, upadek, zapad, spadek, zniżka, obniżka cen, opad, zrzut, opadanie, spadnięcie, zapadnięcie
v. kapać, upadać, siać, posiać, padać, zapadać, spadać, pospadać, lecieć, opadać, osłabnąć, opuszczać, upuszczać, puścić, wypuszczać, ronić, uronić, zgubić, wrzucać, poronić, zrzucać, kapnąć, upaść, paść, zapaść, spaść, opaść, opuścić, upuścić, puszczać, wypuścić, wrzucić

drop po polsku

n. bustard

Przykładowe zdania

As the rug was dropped to the ground and unrolled I held my breath.
Gdy dywan został rzucony na ziemię i rozwinięty, wstrzymałam oddech.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
But then my jaw dropped as I saw what unrolled out of the carpet.
Ale wtem szczęka mi opadła, gdy zobaczyłem, co było zawinięte w dywan.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
I looked depressed, as the rug was dropped to the ground and unrolled.
Wyglądałem na przygnębionego, gdy dywan rzucono na ziemię i rozwinięto.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
“Come with me,” I said. “My wife must be getting anxious. I’d like you to come in and have a drop of whisky, and we can drink for all a better frame of mind."
„Chodź ze mną,” powiedziałem. „Moja żona musi zaczynać się niepokoić. Chciałbym, żebyś wstąpił i napił się kropelki whisky i możemy się napić dla lepszego samopoczucia.”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
“How many?” she dropped her voice a little, “I’ve always wondered.”
„Ile?” obniżyła trochę swój głos, „Zawsze się zastanawiałam.”
wymowa wymowa wymowau Report Error!
He was dropped from the team for using drugs.
Został usunięty z drużyny za używanie narkotyków.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
They dropped an atomic bomb on Hiroshima.
Zrzucili bombę atomową na Hiroszimę.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Prices dropped suddenly.
Ceny spadły nagle.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
A book dropped from the shelf.
Książka spadła z półki.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Drop by my office this evening.
Wpadnij do mojego biura wieczorem.
wymowa wymowa wymowau Report Error!

Synonimy

1. reduction: fall, tumble, decrease, slide
2. droplet: globule, driblet
3. speck: pinch, splash, dash, dab
4. decline: cave in, dwindle, collapse, fall
5. trickle: drip, fall, dribble, leap, ooze
6. separate: end, break off, desert, divorcedictionary extension
© dictionarist.com