preliminar po angielsku

n. preliminary
a. preliminary, initiative, initiatory, introductory, preparative, tentative

Przykładowe zdania

Ceea ce doresc să ştiu cu adevărat este: a realizat Comisia deja o analiză preliminară a rapoartelor şi care este situaţia?
What I really want to know is: has the Commission already carried out a preliminary analysis of the reports and what is happening?
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Tratatul de la Lisabona este condiţia legală preliminară pentru funcţionarea eficientă a Uniunii Europene în viitor.
The Lisbon Treaty is the legal precondition for the future fully effective functioning of the European Union.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
PAC nu va rămâne statică după 2013, iar dezbaterea preliminară a fost deja iniţiată cu ocazia întâlnirii informale a miniştrilor agriculturii de la Annecy din luna septembrie.
The CAP will not remain static after 2013, and the preliminary debate has already been engaged since the informal agricultural ministers meeting in Annecy in September.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
În afară de aceasta, se pune întrebarea dacă o evaluare preliminară a impactului asupra pieţei şi o evaluare publică a noilor servicii nu ar acorda concurenţilor comerciali un avans prea mare.
Moreover, it is very much the question whether a prior assessment of the market impact and a public evaluation of the new services will not give commercial competitors too much of a head start.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Aşadar, societăţile publice de radiodifuziune pot continua să experimenteze noi mijloace de comunicare fără niciun test preliminar.
Public broadcasters can therefore continue experimenting with new media without any preliminary tests.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
sisteme comunitare şi internaţionale de monitorizare a producţiei şi pieţei, ca sistem preliminar de alarmă pentru identificarea tendinţelor în domeniul producţiei;
European and international systems for monitoring production and the market as an early warning system for identifying production trends;
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Detenţia fără judecare preliminară a prizonierilor la Guantánamo timp de câţiva ani a oferit un pretext grupărilor teroriste care încearcă să se radicalizeze şi să recruteze noi membri.
The detention without trial of prisoners at Guantánamo over several years has played into the hands of the terrorist groups who are trying to radicalise and recruit new members.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
O condiţie preliminară pentru restabilirea păcii între Israel şi Palestina o reprezintă reconcilierea intrapalestiniană.
A prerequisite for peace between Israel and Palestine is intra-Palestinian reconciliation.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Mai este încă peste o lună până la depunerea bugetului preliminar.
There is still more than a month left before the submission of the preliminary budget.
wymowa wymowa wymowau Report Error!
Pe această bază, Comisia va adopta, la 29 aprilie, un proiect de buget preliminar pentru anul 2010.
On this basis, the Commission will, on 29 April, adopt its preliminary draft budget for 2010.
wymowa wymowa wymowau Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com